Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

AKL

Akademicki Klub Lotniczy – międzywydziałowe koło naukowe Politechniki Poznańskiej, utworzone na wniosek studentów i pracowników Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska oraz Wydziału Elektrycznego z dnia 26 kwietnia 2007r. i wpisane w dniu 9 maja 2007 r. przez Rektora Politechniki Poznańskiej prof. dr hab. inż. Adama Hamrola do Rejestru Organizacji Studenckich – Kół Naukowych pod pozycją nr 13.

Do podstawowych celów AKL należą m.in.:

 • rozwój zainteresowań studentów z zakresu lotnictwa,
 • propagowanie lotnictwa jako dziedziny nowoczesnej techniki oraz formy sportu i rekreacji,
 • wspieranie rozwoju uczelni w ramach utworzenia kierunków lotniczych,
 • edukacja lotnicza,
 • uczestnictwo w pracach naukowych i technicznych rozwijających wybrane dziedziny lotnictwa związanych z działalnością konkretnych wydziałów,
 • pogłębianie wiedzy i umiejętności samodzielnego oraz zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych,
 • rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych,
 • inicjowanie i realizowanie prac mających na celu doskonalenie procesu dydaktyczno-wychowawczego,
 • realizowanie prac naukowo-badawczych prowadzonych przez Politechnikę Poznańską,
 • udział w kształceniu i przygotowaniu przyszłej kadry naukowej,
 • promocja Politechniki Poznańskiej i wsparcie procesu rekrutacji kandydatów na studia.

Rolą AKL jest integracja praktycznego i technicznego środowiska lotniczego, umożliwienie studentom Politechniki Poznańskiej realizacji lotniczych pasji w ramach działalności modelarskiej, szybowcowej i spadochronowej. W realizacji celów statutowych AKL współpracuje z Aeroklubem Poznańskim, m.in. przy organizacji szkoleń i startów w zawodach. Pierwszym opiekunem AKL był dr hab. inż. Konrad Domke (Wydział Elektryczny). Obowiązki opiekuna w roku 2015 przejął dr inż. Radosław Górzeński. Koło początkowo działało w strukturach Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, a od 2017r. Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu. Począwszy od 2020 r., koło naukowe AKL jest strukturalnie umocowane na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, a opiekunami są pracownicy Wydziału dr inż. Radosław Górzeński i dr hab. inż. Agnieszka Wróblewska, prof. PP.

Integralną częścią Akademickiego Klubu Lotniczego jest ciągły projekt Aero Design, utożsamiany także z nazwą SAE Aero Design. Ze względu na dominującą w okresie 2010-2019 działalność, w porównaniu z pozostałą aktywnością AKL, SAE stało się synonimem Akademickiego Klubu Lotniczego. Drużyna Aero Design ukonstytuowała się pod koniec 2007r. i pierwszy raz wzięła udział w międzynarodowych zawodach akademickich SAE Aero Design w kwietniu 2008r. Uczyniła to jako druga reprezentacja akademicka z Polski, po studentach Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Dopiero w kolejnych latach grono reprezentacji polskich uczeni technicznych na zawodach SAE powiększyło się o m.in. drużyny Politechniki Wrocławskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Śląskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie. SAE Aero Design to międzynarodowe akademickie zawody organizowane od ponad 30 lat przez amerykańskie Stowarzyszenie Inżynierów Transportu Society of Automotive Engineers (SAE) we współpracy m.in. z firmami NASA, Boeing, Gulfstream, Lockheed Martin, SolidWorks czy ANSYS. Zadaniem uczestników – grup studenckich z całego świata – jest zaprojektowanie i budowa modelu samolotu, zgodnie z ograniczeniami i wymogami regulaminu narzuconymi przez organizatora zawodów. Oprócz opracowania dokumentacji ekipy muszą przedstawić prezentację techniczną, a następnie podnieść modelem jak największy ciężar w locie. W zawodach biorą udział studenci reprezentujący m.in. USA, Kanadę, Indie, Chiny, Meksyk, Egipt, Brazylię, Wenezuelę, Japonię, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Polskę.

W latach 2008-2020 reprezentacja Politechniki Poznańskiej wzięła udział w 21 edycjach zawodów:

 • SAE Aero Design
 • USA, 15-krotnie, 2008-2020
 • Meksyk, 2-krotnie, 2018-2019
 • Brazylia, 2014
 • AUVSI SUAS
 • USA, 2017
 • ACC
 • Niemcy, 2015
 • FAI Drone World Cup
 • Hiszpania, 2018

Reprezentacja wielokrotnie zajmowała miejsca na podium klasyfikacji generalnej zawodów Aero Design w klasach Micro i Regular, zdobywała także wyróżnienia w poszczególnych klasyfikacjach (raporty, prezentacje, loty). Największym sukcesem reprezentacji jest zwycięstwo w zawodach SAE Aero Design West USA 2018 w klasie Regular. W gronie 37 drużyn z całego świata reprezentacja zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji prezentacji technicznych oraz pierwsze miejsce w klasyfikacji lotów i w efekcie zdobyła główną nagrodę zawodów SAE Aero Design The Elliott & Dorothy Green Award of Excellence. Start reprezentacji w pierwszych edycjach zawodów był możliwy dzięki dofinansowaniu uczestnictwa z budżetu Rektora Politechniki Poznańskiej oraz w mniejszym stopniu z budżetów dziekanów poszczególnych wydziałów. Wraz z wyrobieniem marki medialnej starty w kolejnych zawodach były wspierane m.in. przez miasto Poznań, miasto Środa Wielkopolska, gminę Czerwonak, gminę Tarnowo oraz firmy Pratt&Whitney, Schlösser, Galeria Malta, Aeroklub Poznański.

Studenci Aero Design w latach 2014-2020 czterokrotne znaleźli się w gronie laureatów projektów pozakonkursowych o charakterze koncepcyjnym pt. „Generacja Przyszłości” i „Najlepsi z najlepszych!” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.