Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

W budowie

OTRK – Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych (Aerosfera 2.0)
W ramach projektu OTRK budowana jest infrastruktura B+R w postaci poligonu doświadczalnego testowania robotów mobilnych. Poligon składa się z powierzchni doświadczalnej przykrytej kopułą o średnicy 30 metrów i wysokości 15 metrów zapewniającą powierzchnię użytkową ok. 700 m2. Wewnątrz znajduje się symulacyjna warstwa powierzchniowa zbudowana z próbek gruntu o różnych własnościach i materiału skalnego składającego się z różnych skał i minerałów. Umożliwia ona przestrzenne modelowanie testowych powierzchni gruntu o strukturze odwzorowującej warunki na powierzchni Księżyca i Marsa dla testowania pojazdów kosmicznych w przewidywanym obszarze ich eksploatacji.

Poligon badawczy dopełnia zaplecze laboratoryjno-badawcze o powierzchni 370 m2, w którym znajdują się urządzenia pomiarowe wraz z aparaturą obserwacyjną umożliwiającą zarządzanie konfiguracją robotów mobilnych znajdujących się wewnątrz poligonu.

POLYITAN – Aerokosmiczna Transmisja Danych (Aerosfera 2.0)
Przedsięwzięcie badawczo-rozwojowe w postaci stacji łączności satelitarnej na 2 wydzielonych powierzchniach o wymiarach 10 x 10 metrów terenu składającej się z 4 anten nadawczo-odbiorczych. Anteny są usadowione na dwóch wieżach o wysokości zapewniającej widoczność całego nieboskłonu powyżej 10° nad widnokręgiem dla prowadzenia działalności B+R w zakresie opracowania i wykonania układów systemu komunikacji o dużej przepustowości w paśmie powyżej 5 GHz ze sztucznymi nano- i mikro- satelitami Ziemi. Dodatkowo infrastruktura pozwala na testowanie i walidację prototypu systemu komunikacji o dużej przepustowości w paśmie powyżej 5 GHz ze sztucznymi satelitami Ziemi.

SONSOS – Stanowisko Obserwacji, Nadzoru i Śledzenia Obiektów Satelitarnych (Aerosfera 2.0)
Przedmiotem projektu jest budowa stacjonarnego polowego stanowiska obserwacji obiektów satelitarnych na wydzielonej powierzchni terenu o wymiarach 10 x 20 metrów, składającego się z dwóch identycznych kopuł astronomicznych. Infrastruktura pozwoli na prowadzenie działalności w zakresie opracowania, wykonania, testowania i walidacji robotów pozycjonujących, do zastosowań w konstrukcjach astronomicznych. Na stanowiskach aparatury obserwacyjnej będzie możliwość prowadzenia obserwacji obiektów przemieszczających się po orbitach Ziemi z dużą prędkością kątową oraz śledzenia trajektorii pojedynczych obiektów i ich grup.

Budowa stałego oświetlenia nawigacyjnego na asfaltowej drodze startowej DS-1
W skład oświetlenia nawigacyjnego będą wchodziły:

  • dwukierunkowe białe światła krawędziowe drogi startowej rozmieszczone parami wzdłuż bocznej granicy drogi startowej,
  • jednokierunkowe zielone światła początku drogi startowej oraz jednokierunkowe czerwone światła końca drogi startowej,
  • żółto-czerwone światła wskaźnika ścieżki schodzenia PAPI umieszczone na kierunku podejścia pasa 28,
  • dookólne niebieskie światła krawędzi drogi kołowania rozmieszczone wzdłuż drogi kołowania DK-C, wzdłuż odcinka drogi kołowania DK-G oraz wokół płyt postojowych przed hangarami 3A i 3B.