Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Poligon badawczy

Poligon badawczy

Kąkolewo dzięki posiadanej naziemnej infrastrukturze lotniskowej w postaci asfaltowej drogi startowej i dróg kołowania oferuje jednostkom naukowym, podmiotom badawczym, czy biurom projektowym możliwość prowadzenia na lotnisku testów i badań poligonowych.

W dotychczasowej praktyce badawczej na lotnisku prowadzone były przedsięwzięcia związane m.in. z badaniami pojazdów w ruchu w zakresie ich cech funkcjonalnych (dynamika, osiągi, zdolność hamowania, kierowalność, stateczność), trwałości urządzeń i wykorzystanych materiałów pojazdów elektrycznych oraz badań aerodynamicznych samochodów ciężarowych.
Prowadzono także prace badawcze związane z kalibracją i wzorcowaniem pomiarowych urządzeń drogowych (pomiary szorstkości, cech geometrycznych i monitoringu degradacji podłoża) oraz testowaniem maszyn do usuwania gumy z pasów startowych.

Charakter i skala tych badań uzależniona była od programu badawczego każdej z instytucji. Ich realizacja nie byłaby możliwa do przeprowadzenia na drogach, gdzie odbywa się normalny ruch samochodowy lub lotniska komunikacyjnych. Natomiast w Kąkolewie dzięki koordynacji Aeroportu naziemnych działań poligonowych z ruchem lotniczym oraz wyznaczeniu bezpiecznych stref i bloków czasowych, każda instytucja badawcza mogła w komfortowych warunkach przeprowadzić testy i badania pomiarowe zgodnie z przygotowanym programem testów.

Lotnisko i strefa ATZ

Dla podmiotów związanych z ruchem lotniczym, których celem jest prowadzenie badań w locie załogowych i bezzałogowych statków powietrznych oferujemy bezpieczną przestrzeń powietrzną wokół lotniska – Kąkolewo dysponuje własną strefą ruchu lotniczego (ATZ Kąkolewo) pozwalającą na kontrolę ruchu lotniczego w bezpiecznej odległości od lotniska, oraz usługi lotniskowe (stacja paliw, obsługa hangarowa).  Ponadto w dotychczasowej praktyce Zarządzający lotniskiem podczas przedsięwzięć o charakterze badawczym ustanawiał strefy geograficzne dla bezzałogowych statków powietrznych oraz strefy czasowo wydzielone/rezerwowane TSA i TRA.

Dotychczas z naszej oferty działań poligonowych skorzystały takie podmioty jak:

  • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
  • Politechnika Poznańska
  • Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
  • HAX Hydraulics
  • SMETS Technology GmbH
  • Solaris Bus & Coach sp. z o.o.

Każdą ofertę przygotowujemy indywidualnie, w zakładce KONTAKT znajdziesz formularz za pośrednictwem, którego możesz przesłać do nas swoje zapytanie ofertowe.

Obiekty badawcze Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego

Dla podmiotów i instytucji badawczych osobną ofertę przygotowały Politechnika Poznańska i PCSS.
W ramach projektu AEROSFERA. Lotnisko rzeczy wybudowane zostały obiekty o charakterze laboratoryjno-badawczym. Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura jest dostępna na ogólnych zasadach dla wszystkich podmiotów wyrażających chęć współpracy w obszarach, do których Aerosfera została powołana.
Więcej na stronach internetowych obydwu instytucji.