Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Lotnictwo

Lotnisko w Kąkolewie łączy w sobie kilka funkcji. W pierwszej kolejności, ma na celu realizację zadań statutowych Aeroklubu Poznańskiego i Politechniki Poznańskiej, realizację funkcji szkoleniowej i dydaktycznej powiązanej z prowadzeniem działalności sportowej oraz działalności naukowo-badawczej wspierającej rozwój lotnictwa.

Z kolei jako lotnisko publiczne, Kąkolewo jest dostępne dla statków powietrznych General Aviation – prowadzona jest działalność komercyjna związana z ich obsługą. W tym zakresie, przy obserwowanym gwałtownym rozwoju tego obszaru lotnictwa, lotnisko Kąkolewo, dzięki dobrej komunikacji z Poznaniem drogami szybkiego ruchu A2 i S5, stanowi alternatywę dla ruchu General Aviation, w obliczu rosnącego obciążenia operacjami samolotów liniowych i czarterowych np. lotniska Poznań/Ławica.

Dysponowanie pasem betonowych o odpowiedniej długości, wraz z systemem dróg kołowania oraz infrastrukturą w postaci zaplecza operacyjnego, hangarowego oraz technicznego (stacja paliw, serwis itp.) czyni Kąkolewo atrakcyjnym lotniskiem w rejonie Poznania od pozostałych lotnisk. W celu zwiększenia atrakcyjności obiektu dla lotnictwa komercyjnego (m.in. corporatejet, czartery, air-taxi) w przyszłości będzie zapewnienie, oprócz wymienionych powyżej udogodnień, także bardziej rozbudowanej infrastruktury lotniskowej pozwalającej na operowanie całoroczne, także w trudnych warunkach atmosferycznych. Dotyczy to przede wszystkim stałej obsługi, pomocy radionawigacyjnych, oświetlenia pasa i dróg kołowania, świateł podejścia, serwisu odladzania itd. Gotowość operacyjna 24/7 będzie wymagała zapewnienia służb operacyjnych (np. informator, obsługa płyty i infrastruktury technicznej).

W ramach działalności lotniska Kąkolewo, nie wyklucza się możliwości operowania jednostek lotnictwa użyteczności publicznej typu Policja, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe LPR, agrolotnictwo, lotnictwo przeciwpożarowe, itd. Działalność tego typu charakteryzuje się stosunkowo niewielką liczbą operacji lotniczych, co nie zakłóca wykorzystania lotniska w charakterze sportowym, szkoleniowym czy komercyjnym. Jednocześnie egzystencja służb publicznych podkreśla służebny dla społeczeństwa charakter lotniska i jego rolę dla społeczności lokalnej.