Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Zrealizowane

Hangar Politechniki Poznańskiej
Jeden z pierwszych obiektów wybudowanych na lotnisku w Kąkolewie. Hangar konstrukcji stalowej o powierzchni 1000 m², oznaczony numerem 3B, przeznaczony dla statków powietrznych Politechniki Poznańskiej.

Hangar posiada dwie bramy o wymiarach 16 x 3,5 metrów oraz płytę postojową. Infrastrukturę uzupełnia parking zlokalizowany na północ od hangaru wraz z zapleczem kontenerowym. Obiekt powstał ze środków własnych Politechniki Poznańskiej w 2019r.

Centrum Szybowcowe Aeroklubu Poznańskiego
Centrum Szybowcowe Aeroklubu Poznańskiego na lotnisku w Kąkolewie składa się z:

  • hangaru szybowcowego o powierzchni 1000 m²;
  • zaplecza warsztatowego 400 m².

Obiekt zlokalizowany jest po południowej stronie lotniska, w jego centralnej części, z bezpośrednim dostępem do trawiastej drogi startowej, która jest wykorzystywana głównie dla szybownictwa. Hangar szybowcowy wykonany został w konstrukcji stalowej z dwiema bramami o wymiarach 16 x 3,5 metrów, umożliwiającymi swobodne wprowadzanie szybowców o rozpiętości skrzydeł do 15 m.

Zaplecze warsztatowe – ogrzewane i wentylowane mechanicznie, wykonane z płyt warstwowych, zapewniające przestrzeń magazynową (przechowywanie spadochronów, akumulatorów, wyposażenia), warsztatową, garażową (wyciągarki szybowcowe, pojazdy obsługi) oraz socjalną.

Część biurowa wykonana została w technologii murowanej, składa się z przestrzeni wykładowych, biurowych i socjalnych.

Stacja paliw lotniczych
W maju 2021 roku zakończona została budowa stacji paliw umożliwiająca sprzedaż paliwa lotniczego z akcyzą i bez akcyzy. Stacja znajduje się w centralnej części lotniska naprzeciwko kompleksu Politechniki Poznańskiej. Jej konstrukcja z zastosowaniem 2 układów tankowania składa się z dwukomorowego stalowego zbiornika naziemnego o pojemności 30 m3 mieszczącego w sobie paliwo lotnicze AVGAS 100LL, stacja wyposażona jest w elektroniczny tankterminal.

Zrealizowany projekt umożliwia tankowanie statków powietrznych z zachowaniem najwyższych norm w zakresie bezpieczeństwa oraz kontroli jakości paliw.

Projekt Aerosfera 1.0
Przedmiotem projektu była budowa infrastruktury i zakup aparatury badawczo – rozwojowej w celu zwiększenia potencjału badawczego Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego. W ramach projektu powstały obiekty:

  • Hangar Politechniki Poznańskiej (3A), konstrukcji stalowej, o powierzchni 1500 m2, w tym zaplecze obsługowe – 250 m2;
  • Budynek administracyjny z zapleczem naukowo – badawczym, zlokalizowany pomiędzy hangarami Politechniki Poznańskiej (3A i 3B), dwupiętrowy, zapewniający także przestrzeń biurową i socjalną;
  • Hangar badawczy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego, konstrukcji stalowej, o powierzchni 1600 m2.

Na projekt składają się środki trwałe stanowiące niezbędne wyposażenie badawczo – rozwojowe, w tym:

  • roboty, bezzałogowe statki powietrzne, platformy mobilne;
  • urządzenia przetwarzające (zestawy układów sprzętowo-programowych wzorowanych na układach nerwowych i akceleratorach sprzętowych);
  • urządzenia pomiarowe;
  • systemy wizyjne, w tym systemy rozszerzonej rzeczywistości oraz analizy trajektorii lotu;
  • sensory, czujniki systemów do akwizycji danych.

Hangar „Orlen Grupy Akrobacyjnej Żelazny”
Hangar konstrukcji stalowej o powierzchni 528 m², przeznaczony dla statków powietrznych Grupy Żelazny. Posiada 1 bramę segmentową o wymiarach 16 x 3,5 metra, infrastrukturę uzupełniają płyta postojowa przed hangarem oraz zaplecze kontenerowe spełniające funkcje magazynowe oraz biurowe.

Hangar Grupy Wyczynowej „Gliding Team”
Hangar konstrukcji stalowej o powierzchni 600 m² przeznaczony dla szybowców Grupy Wyczynowej Gliding Team, zlokalizowany obok hangaru „Orlen Grupy Akrobacyjnej Żelazny”.