Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Mapa

Lotnisko Kąkolewo

Poniższa mapa prezentuje zrealizowane, w trakcie budowy oraz planowane inwestycje na lotnisku w Kąkolewie.
Klikając w nazwę obiektu możesz uzyskać więcej szczegółów.

KOMPLEKS AEROKLUBU POZNAŃSKIEGO: BUDYNEK PORTU, BUDYNEK KLUBOWY, ZAPLECZE WYKŁADOWE, HANGARY, WARSZTATY, MODELARNIA, BALONIARNIA.
HISTORYCZNY DREWNIANY HANGAR SZYBOWCOWY PRZENIESIONY Z LOTNSKA W KOBYLNICY. PRZEZNACZENIE: SALE MUZEALNE, OBIEKT KONFERENCYJNY, KAWIARNIA.
ELEKTROWNIA SŁONECZNA AEROKLUBU POZNAŃSKIEGO.
"OTRK" - OŚRODEK TESTOWANIA ROBOTÓW KOSMICZNYCH POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. REALIZACJA W RAMACH PROJEKTU "AEROSFERA 2.0".
KOMPLEKS POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ: HANGAR Z ZAPLECZEM LABORATORYJNO-BADAWCZYM ORAZ STANOWISKIEM KIEROWANIA LOTAMI. REALIZACJA W RAMACH PROJEKTU "AEROSFERA 1.0".
"POLYITAN" - STACJA ŁĄCZNOŚCI SATELITARNEJ. OŚRODEK POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. REALIZACJA W RAMACH PROJEKTU "AEROSFERA 2.0".
CENTRUM KSZTAŁCENIA LOTNICZEGO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ: HANGAR Z ZAPLECZEM.
STACJA TANKOWANIA PALIWA LOTNICZEGO.
MOBILNA WIEŻA KIEROWANIA LOTAMI POLSKIEJ AGENCJI ŻEGLUGI POWIETRZNEJ.
KOMPLEKS POZNAŃSKIEGO CENTRUM SUPERKOMPUTEROWO-SIECIOWEGO - HANGAR DLA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH Z ZAPLECZEM LABORATORYJNO-BADAWCZYM. REALIZACJA W RAMACH PROJEKTU "AEROSFERA 1.0".
HANGAR SZYBOWCOWEJ GRUPY WYCZYNOWEJ "GLIDING TEAM".
CENTRUM AKROBACJI LOTNICZEJ "ORLEN GRUPA AKROBACYJNA ŻELAZNY".
"SONSOS" – OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE. STANOWISKO OBSERWACJI, NADZORU ORAZ ŚLEDZENIA OBIEKTÓW SATELITARNYCH POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ. REALIZACJA W RAMACH PROJEKTU "AEROSFERA 2.0".
FARMA FOTOWOLTAICZNA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ.
STANOWISKO KIEROWANIA LOTAMI.
CENTRUM SZYBOWCOWE AEROKLUBU POZNAŃSKIEGO: HANGAR Z ZAPLECZEM WARSZTATOWYM, BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-SZKOLENIOWY.
POLE BIWAKOWE AEROKLUBU POZNAŃSKIEGO Z ZAPLECZEM PIKNIKOWYM.
Droga kołowania "A"
Droga kołowania "B"
Droga kołowania "C"
GŁÓWNA DROGA STARTOWA DS-1
DROGA STARTOWA DS-2
Droga kołowania "G"
Droga kołowania "D"
PŁYTA POSTOJOWA DLA STATKÓW POWIETRZNYCH.
Droga kołowania "E"