Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Infrastruktura

Najmłodszą i dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu jest komunikacja lotnicza. Duża prędkość podróży, komfort lotu, malejące ceny biletów, a także spełnianie wymogów ekologicznych (hałas i emisja spalin), to główne kryteria działalności. Bezpieczeństwo lotów, które jest głównym warunkiem dalszego rozwoju, wymaga stałej modernizacji floty oraz rozbudowy naziemnych systemów nawigacyjnych i wyposażenia lotnisk. Lotnictwo jako gałąź gospodarki wymagająca perfekcyjnych i przemyślanych rozwiązań, jest motorem i katalizatorem rozwoju szeregu dziedzin przemysłu i technologii.

Zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych konstrukcji, rozwiązań technologicznych i organizacyjnych będzie miało znaczący wpływ na podniesienie bezpieczeństwa w lotnictwie w zakresie obsługi ruchu lotniczego i wykonywania operacji lotniczych, a także zmniejszenie jego oddziaływania na środowisko (emisja hałasu i CO2). Odbiorcami nowych technologii już dziś są takie podmioty jak: Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, służby geodezyjne.

Dla tak dynamicznie rozwijającej się gałęzi transportu, w celu zapewnienia właściwie przygotowanej kadry zawodowej, niezbędne będzie wypracowanie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia pilotów, mechaników, pracowników obsługi ruchu pasażerskiego, utrzymania lotniska, czy kontrolerów ruchu lotniczego, tak by sprostać oczekiwaniom rynku.

W oczekiwania te wpisuje się wspólna inicjatywa Politechniki Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Aeroklubu Poznańskiego realizowana przy współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej pod nazwą „KAMPUS KĄKOLEWO”.

Celem przedsięwzięcia jest budowa w oparciu o lotnisko w Kąkolewie specjalistycznego ośrodka o ponadregionalnym oddziaływaniu w zakresie kształcenia lotniczego pilotów, mechaników lotniczych, kontrolerów ruchu lotniczego oraz prowadzenia prac naukowych, badawczych i rozwojowych nakierowanych na potrzeby lotnictwa cywilnego.

Aby móc spełnić postawione przed „KAMPUSEM KĄKOLEWO” założenia, niezbędne jest opracowanie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz transportowej.
Niniejszy rozdział obrazuje przedsięwzięcia w następujących fazach rozwoju: