Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Laboratoria energii

Odrębnym przedsięwzięciem realizowanym w Kąkolewie to budowa elektrowni fotowoltaicznej w ramach której powstaną zarówno eksperymentalne instalacje i laboratoria energetyczne jak i farma fotowoltaiczna o mocy 2 MWp (etap pierwszy), a docelowo 12 MWp.

Głównym celem jest budowa infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz dedykowanych i eksperymentalnych laboratoriów technologicznych dużej skali w celu wsparcia rozwoju i pilotażowych wdrożeń nowych technologii, usług oraz produktów dla „zielonej” gospodarki, w szczególności sektora energetycznego, ochrony środowiska, rolnictwa oraz transportu lotniczego i naziemnego. Inteligentne sieci teleenergetyczne umożliwią dwukierunkowy przepływ energii i komunikację pomiędzy źródłami energii (tradycyjnymi, rozproszonymi i odnawialnymi) oraz inteligentnymi urządzeniami (obciążenia, magazynowanie, inteligentne urządzenia monitorowania i sterowania).

W ramach prowadzonej działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Politechnika Poznańska rozbudowuje infrastrukturę, zarówno w zakresie sprzętu laboratoryjnego, jak też budynków wielkokubaturowych. Rosnące zapotrzebowanie energii elektrycznej Uczelnia redukuje poprzez zabiegi termomodernizacyjne, wymianę trafostacji i oświetlenia, a w nieodległej przyszłości także poprzez lokalną produkcję energii elektrycznej z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 350 kWp zlokalizowanych na dachach budynków obiektów zlokalizowanych na terenie Kampusu Piotrowo – Hali Sportowej i budynku Wydz. Architektury i Wydz. Inżynierii Zarządzania. Perspektywy rozwoju instalacji fotowoltaicznych w tym miejscu są ograniczone dostępnymi powierzchniami dachów budynków, a względy środowiskowe i położenie w otoczeniu centrum miasta wykluczają możliwość korzystania z paliw kopalnych np. w ramach kogeneracji. Z powyższego względu, w zakresie produkcji energii, Politechnika Poznańska kieruje swoje zainteresowania poza obszar kampusu.