Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Projekty badawcze

Badania i rozwój

Raporty największych firm związanych z innowacyjnymi usługami i sieciami komputerowymi nowych generacji już od wielu lat wskazują, że w najbliższych latach będziemy świadkami wielu inwestycji związanych z wykorzystaniem technologii stwarzających możliwość świadczenia nowych usług i aplikacji na lotniskach od inteligentnych bramek, technologii beacon, urządzeń mobilnych do poruszania się po lotniskach i systemach rozpoznawania twarzy, po zarządzanie ruchem lotniczym, zarządzanie bagażem i odprawą, monitoring bezpieczeństwa IP, komunikację, biletowanie i systemy informacyjne, systemy informacji o operacjach ładunkowych, ruch lotniczy, aż po zaawansowaną analitykę danych, zarządzania różnymi statkami powietrznymi i naziemnymi o coraz to większej autonomii, kończąc na ciągłym monitorowaniu stanu i kondycji psychofizycznej pilotów oraz pasażerów.

Zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych konstrukcji, rozwiązań technologicznych i organizacyjnych będzie miało znaczący wpływ na podniesienie bezpieczeństwa w lotnictwie w zakresie obsługi ruchu lotniczego i wykonywania operacji lotniczych, a także  zmniejszenie jego oddziaływania na środowisko (emisja hałasu i CO2). Odbiorcami nowych technologii już dziś są takie podmioty jak: Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna, służby ratownicze, służby geodezyjne.

W oczekiwania te wpisuje się wspólna inicjatywa Politechniki Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Aeroklubu Poznańskiego realizowana przy współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej – budowa w oparciu o lotnisko w Kąkolewie unikatowego w skali kraju ośrodka nowoczesnych technologii w lotnictwie o ponadregionalnym oddziaływaniu w zakresie prowadzenia prac naukowych, badawczych i rozwojowych nakierowanych na potrzeby lotnictwa cywilnego.

Jednym z pierwszych projektów realizowanych w Kąkolewie jest AEROSFERA. Lotnisko rzeczy obejmująca przygotowanie infrastruktury pod realizację prac badawczo-rozwojowych w zakresie wykorzystania i zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w branży lotniczej. Przedsięwzięcie realizuje Politechnika Poznańska oraz PSCC we współpracy z Aeroklubem Poznańskim.
Dla przykładu w powstającym w Kąkolewie kompleksie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego nowoczesna baza laboratoryjna obejmować będzie m. in.:
– Laboratorium Autonomicznej i Energooszczędnej Infrastruktury Lotniska,
– Laboratorium Bezpieczeństwa i Ochrony Eksploatacji Lotniska,
– Laboratorium Rozwoju Bezzałogowych Statków Powietrznych,
– Laboratorium Rozwoju Systemów Kontroli Lotów i Przestrzeni Powietrznej.

Z kolei realizowane przez Politechnikę Poznańską w ramach projektu AEROSFERA 2.0 elementy ośrodka badań lotniczych i kosmicznych obejmują:

  • SONSOS – Stanowisko obserwacji, nadzoru i śledzenia obiektów satelitarnych Politechniki Poznańskiej (SONSOS). W ramach projektu powstaną między innymi 2 kopuły obserwacji astronomicznych, elementy komunikacji laserowej, oprogramowanie zarządzające eksploatacja obserwatorium. Do tego oczywiście wszelkie urządzenia optyczne i pomiarowe.
  • POLYITAN – Aerokosmiczna Transmisja Danych, będzie się składać z dwóch wież anten nadawczo-odbiorczych z zapleczami technicznymi, zestawu anteny parabolicznej (apertura 4m) z antenami kierunkowymi Yagi prac B+R, anteny parabolicznej walidacji prac B+R (apertura ~4,5m) oraz specjalistycznej aparatury (analizator widma czasu rzeczywistego, generator częstości radiowych, komponenty radia programowanego, jednostki sterujące).
  • OTRK – Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych to z kolei poligon doświadczalny z rekonfigurowalnym podłożem testowym, laboratoria walidacji środowiskowej (komora niskich ciśnień, komora niskich temperatur,  platforma mikrograwitacji), Centrum Kontroli Misji, czy bezzałogowe pokładowe statki powietrzne pojazdów eksploracyjnych.