Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Aeroklub

Działający od ponad stu lat Aeroklub w Poznaniu ma istotny udział w sportowym dorobku polskiego lotnictwa. Od roku 1920 należy on do Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI) jako członek reprezentujący polskie lotnictwo sportowe na świecie. Na przestrzeni dziesięcioleci Aeroklub wyszkolił kilka tysięcy pilotów różnych specjalności lotniczych, jego członkami były tak znane i zasłużone dla Polski i Poznania postacie jak:

Jarogniew Drwęski – pierwszy Prezydent Miasta Poznania w niepodległej Polsce.

Janina Lewandowska – córka gen Józefa Dowbor-Muśnickiego – Naczelnego Dowódcy Powstania Wielkopolskiego, pilotka samolotowa Aeroklubu Poznańskiego. Jako jedyna kobieta zamordowana w Katyniu przez NKWD.

Wanda Modlibowska – najwybitniejsza pilotka okresu międzywojennego. Ustanowiła 9 rekordów szybowcowych, w tym pierwszy polski rekord świata. W czasie II wojny światowej pracowała w Delegaturze Rządu RP na kraj, początkowo jako kurier, następnie jako kierownik komórki szyfrów i kierownik sekretariatu Delegatury. Więziona przez NKWD i szykanowana w PRL-u. Patronka Aeroklubu Poznańskiego.

Ewa Korczyńska – pilot samolotowy, uczestniczka wielu zawodów samolotowych, żołnierz Armii Krajowej i Powstania Warszawskiego, odznaczona Krzyżem Virtuti Militari, w czasach stalinowskich więziona i szykanowana.

Mieczysław Mümler – dowódca dywizjonu myśliwskiego 3-go pułku lotniczego w Poznaniu. Członek Aeroklubu Poznańskiego, przewodniczący sekcji szybowcowej w latach 1937 – 1939. Dowodził poznańskim III/3 dywizjonem myśliwskim walczącym w składzie Armii „Poznań”. Był pierwszym dowódcą organizującego się 302 polskiego Dywizjonu Myśliwskiego Poznańskiego, z którym brał udział w walkach w „Bitwie o Anglię”.

Władysław Kamiński – członek Aeroklubu Poznańskiego od 1929 roku i członek jego zarządu w latach 1938 – 1939. Pilot rezerwy 3-go pułku lotniczego w Poznaniu. W czasie II wojny światowej, po przedostaniu się do Anglii, był dowódcą eskadry w 302 poznańskim dywizjonie myśliwskim. Po powrocie do kraju niesłusznie oskarżony i uwięziony. Po latach więzienia zrehabilitowany.

Jan Czarnecki – wybitny Organizator lotnictwa sportowego w Wielkopolsce, żołnierz Armii Krajowej, uczestnik Powstania Warszawskiego w batalionie „Parasol”. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. Uhonorowany Dyplomem F.A.I. im. Paula Tissandiera.

Wielu pilotów Aeroklubu Poznańskiego to członkowie polskiej kadry narodowej, którzy co roku z powodzeniem startują na mistrzostwach Polski, Europy i Świata sięgając po najwyższe laury. Wśród najbardziej utytułowanych wymienić należy sekcje: akrobacji lotniczej / MOSAL (Młodzieżowy Ośrodek Szkolenia Akrobacji Lotniczej), balonową, mikrolotową, modelarską, spadochronową oraz szybowcową. Lotnictwo sportowe w Aeroklubie Poznańskim to dla wielu młodych ludzi życiowa pasja, a sport w parze ze szkoleniem to dwie najistotniejsze funkcje stowarzyszenia. Dzięki aktywności członków z wieloletnim doświadczeniem oraz instruktorom, młodzież zyskuje wsparcie, opiekę trenerską, a także właściwe wzorce do naśladowania.