Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Stacja paliw

W sprzedaży detalicznej znajduje się paliwo lotnicze AVGAS 100LL oraz benzyna PB95 dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych.

AVGAS 100LL BEZ AKCYZY

Netto Brutto
8,19 PLN / litr 10,07 PLN / litr

AVGAS 100LL AKCYZOWE

Netto Brutto
10,11 PLN / litr 12,44 PLN / litr
BENZYNA PB95
Netto Brutto
6,40 PLN / litr 7,87 PLN / litr

Dostępne metody płatności:

PALIWO BEZ AKCYZY – karta kredytowa / debetowa, przelew internetowy
PALIWO AKCYZOWE  –  karta kredytowa / debetowa, przelew internetowy
Płatność kartą debetową / kredytową odbywa się z chwilą tankowania statku powietrznego, przy użyciu tankomatu – urządzenia obsługującego proces tankowania.
Istnieje możliwość otrzymania paragonu, paragonu z numerem NIP lub faktury VAT.

Tankowanie jest możliwe w godzinach pracy lotniska od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.
W pozostałych terminach wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Zgłaszanie tankowania:
Tel.: +48 519 054 331
E-mail: informacja@lotniskokakolewo.pl
W celu potwierdzenia dostępności paliwa, mile widziany kontakt przed każdym planowanym tankowaniem.

INSTRUKCJA TANKOWANIA STATKÓW POWIETRZNYCH

Tankowanie statków powietrznych na lotnisku Kąkolewo odbywa się na wyznaczonym stanowisku przed stacją paliw z wykorzystaniem urządzenia elektronicznego – tankomatu.

W celu zatankowania statku powietrznego należy:

 1. Otworzyć roletę właściwego dystrybutora;
 2. Przypiąć linkę uziemienia;
 3. Wybrać na tankomacie odpowiedni dystrybutor;
 4. Potwierdzić na tankomacie sposób dokonania płatności – kartą płatniczą lub kartą flotową;
 5. W przypadku płatności kartą płatniczą (poniżej szczegółowa instrukcja):
  • podać na tankomacie dane identyfikacyjne,
  • oszacować ilość potrzebnego paliwa i dokonać blokady środków płatniczych na koncie,
  • zdjąć pistolet nalewowy,
  • zatankować statek powietrzny,
  • zawiesić pistolet nalewowy,
  • odebrać fiskalny dokument potwierdzający dokonanie transakcji;
 6. W przypadku płatności kartą flotową (poniżej szczegółowa instrukcja):
  • dokonać na tankomacie identyfikacji poprzez zbliżenie karty do czytnika,
  • zdjąć pistolet nalewowy,
  • zatankować statek powietrzny,
  • zawiesić pistolet nalewowy,
  • odebrać niefiskalny dokument potwierdzający dokonanie transakcji;
 7. Zwinąć wąż paliwowy;
 8. Odłączyć i zwinąć linkę uziemienia;
 9. Zamknąć roletę dystrybutora.

KARTY PŁATNICZE

 1. Wybierz stanowisko A-2 akcyzowe, z którego nastąpi tankowanie paliwa lotniczego;
 2. Wskaż zamiar dokonania tankowania z wykorzystaniem karty płatniczej;
 3. Wybierz rodzaj dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności  („Paragon” – jeśli tankujesz jako osoba fizyczna / „Paragon z NIP” – jeśli tankujesz na podmiot do 450 zł / „Faktura” – jeśli tankujesz na podmiot powyżej 450 zł);
 4. Wprowadź dane identyfikacyjne działalności gospodarczej (przy wariancie „Paragon z NIP” lub „Faktura”);
 5. Za pomocą przycisków na tankomacie wprowadź kwotę, którą chcesz przeznaczyć na tankowanie (środki zostaną zablokowane na koncie, jeśli nie wykorzystasz ich wszystkich, różnica zostanie zwrócona);
 6. Potwierdź poprawność pojawiających się na ekranie danych, zbliż kartę płatniczą do czytnika i wprowadź kod PIN;
 7. W ciągu 3 minut pobierz pistolet nalewczy z odpowiedniego dystrybutora i rozpocznij tankowanie (w przypadku rezygnacji z tankowania należy wcisnąć przycisk „STOP”. Dystrybutor automatycznie przerwie wydawanie paliwa po osiągnięciu wybranej wartości kwotowej);
 8. Po zakończeniu tankowania odłóż pistolet nalewczy w miejsce, z którego został pobrany (Uwaga: po odłożeniu pistoletu nie ma możliwości kontynuowania tankowania bez ponownego przeprowadzenia procesu płatniczego);
 9. Odbierz paragon lub fakturę z danymi potwierdzającymi transakcję.

KARTY FLOTOWE

 1. Wybierz stanowisko, z którego nastąpi tankowanie paliwa lotniczego (A-2 – akcyzowe, B-2 – bezakcyzowe);
 2. Wskaż zamiar dokonania tankowania z wykorzystaniem karty flotowej;
 3. Zbliż do czytnika właściwą kartę / brelok identyfikacyjny (system może wymagać identyfikacji dwuetapowej);
 4. Potwierdź poprawność pojawiających się na ekranie danych;
 5. W ciągu 3 minut pobierz pistolet nalewczy z odpowiedniego dystrybutora i rozpocznij tankowanie (w przypadku rezygnacji z tankowania należy wcisnąć przycisk „STOP”);
 6. Po zakończeniu tankowania odłóż pistolet nalewczy w miejsce, z którego został pobrany (Uwaga: po odłożeniu pistoletu nie ma możliwości kontynuowania tankowania bez ponownego przeprowadzenia procesu identyfikacyjnego);
 7. Jeśli to potrzebne, pobierz wydruk zawierający dane dotyczące przeprowadzonego tankowania.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KONTENEROWEJ STACJI PALIW NA LOTNISKU W KĄKOLEWIE

 1. Właścicielem stacji paliw jest Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej;
 2. Stacja paliw przeznaczona jest wyłącznie do bezpośredniego tankowania zbiorników zamontowanych na statku powietrznym oraz mobilnych, specjalnie przystosowanych do przechowywania paliwa lotniczego;
 3. Zabrania się korzystania ze stacji paliw w czasie trwającej burzy i podczas występowania silnych opadów atmosferycznych;
 4. W pobliżu stacji paliw obowiązuje zakaz palenia tytoniu i wszelkich wyrobów tytoniowych, w tym e-papierosów, używania otwartego ognia, ustawiania statków powietrznych w sposób utrudniający przeprowadzenie sprawnej ewakuacji z zagrożonej pożarem strefy, pozostawienia statku powietrznego bez nadzoru po zakończeniu jego tankowania;
 5. Przed zatankowaniem paliwa lotniczego do statku powietrznego należy zatrzymać go w wyznaczonym obszarze, wyłączyć silnik oraz zasilanie elektryczne, upewnić się, że nie nastąpi jego samoczynne przemieszczenie, nakazać opuszczenie statku powietrznego przez wszystkie osoby znajdujące się na jego pokładzie;
 6. Przed tankowaniem należy przypiąć stalową linkę uziemiającą do statku powietrznego lub mobilnego zbiornika;
 7. Podczas całego przebiegu procedury tankowania należy postępować zgodnie z instrukcją tankowania;
 8. Decyzję dotyczącą skontrolowania jakości paliwa lotniczego pod względem występowania w nim wody lub innych zanieczyszczeń podejmuje osoba dokonująca tankowania. Po zlaniu małej ilości paliwa do menzurki i jego pozytywnej ocenie, bez odkładania pistoletu nalewczego należy rozpocząć nalewanie paliwa do zbiornika;
 9. Osobie przeprowadzającej tankowanie zabrania się oddalania od stacji paliw podczas trwania całego procesu tankowania;
 10. W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznej lub budzącej niepewność należy przerwać tankowanie, a w razie potrzeby odciąć całe zasilanie elektryczne stacji paliw przy użyciu wyłączników bezpieczeństwa znajdujących się przy dystrybutorach;
 11. Zabrania się pozostawienia uruchomionej pompy dystrybutora w trybie pracy na zamkniętym obiegu na dłużej niż 1 minutę;
 12. Po zakończeniu procesu tankowania należy przywrócić elementy wyposażenia stacji paliw do stanu pierwotnego, przede wszystkim poprzez zwinięcie węża dystrybucyjnego, poprawne odwieszenie pistoletu nalewczego na dystrybutorze wydawczym, a także odłączenie i zwinięcie linki uziemiającej;
 13. Wszelkie zaobserwowane uszkodzenia i nieprawidłowości w funkcjonowaniu stacji paliw należy niezwłocznie zgłosić do jej właściciela;
 14. Właściciel ma prawo dokonać wstrzymania sprzedaży i wydawania paliwa lotniczego ze stacji paliw do czasu przywrócenia jej pełnej sprawności.