Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Navihub

ROZWIĄZANIA DLA NOWOCZESNEGO LOTNICTWA

Inicjatywa pod nazwą NAVIHUB to platforma łącząca wiedzę, kompetencje oraz doświadczenia instytutów, uczelni, przedsiębiorstw i obiektów lotniczych. Celem NAVIHUB jest tworzenie i testowanie nowoczesnych rozwiązań dla nawigacji i żeglugi powietrznej, które w przyszłości będą wykorzystywane zarówno na funkcjonujących, jak i planowanych lotniskach w Polsce.

Zastosowanie nowoczesnych i innowacyjnych konstrukcji, rozwiązań technologicznych i organizacyjnych będzie miało znaczący wpływ na podniesienie bezpieczeństwa w lotnictwie w zakresie obsługi ruchu lotniczego i wykonywania operacji lotniczych. W najbliższych latach zostanie opracowanych i wdrożonych szereg rozwiązań technologicznych związanych z wykorzystaniem technologii ICT stwarzających możliwość świadczenia nowych usług i aplikacji na lotniskach, od inteligentnych bramek, technologii beacon, urządzeń mobilnych do poruszania się po lotniskach i systemach rozpoznawania twarzy, po zarządzanie ruchem lotniczym, zarządzanie bagażem i odprawą, monitoring bezpieczeństwa IP, komunikację, biletowanie i systemy informacyjne, systemy informacji o operacjach ładunkowych.

W oczekiwania te wpisuje się projekt NAVIHUB – wspólna inicjatywa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), Poznańskiego Centrum Superkomputerowo- Sieciowego (PCSS) i Politechniki Poznańskiej (PP).
Działalność badawcza prowadzona będzie na lotnisku w Kąkolewo, które na najbliższe lata przekształci się w poligon badawczy pozwalający na testowania innowacyjnych rozwiązań w zarządzaniu ruchem lotniczym.

„W Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej tworzymy zaawansowane systemy, które na co dzień zmieniają rzeczywistość polskiego lotnictwa. I jako instytucja o unikalnych w skali kraju kompetencjach i zasobach, chcemy konsolidować innowacyjne projekty w obszarze awiacji, budując silne zaplecze dla rozwoju polskich technologii lotniczych, także w perspektywie projektów takich jak Centralny Port Komunikacyjny. Nowoczesne lotnictwo to zaawansowane rozwiązania oparte na digitalizacji zarządzania przestrzenią powietrzną, czy algorytmach big data. W NAVIHUB, wspólnie z naszymi partnerami, zaczynamy tworzyć lotnictwo kolejnej generacji, Aviation 4.0″.
Janusz Janiszewski
Prezes PAŻP

„W Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym realizujemy z sukcesem szereg prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych w skali kraju i świata. Naszą misją w ponad 25-letniej działalności jest rozwój technologii informacyjno–komunikacyjnych oraz ich zastosowań w nauce, gospodarce i społeczeństwie. Wykorzystujemy przy tym ogromny potencjał infrastruktury teleinformatycznej i wielu dedykowanych laboratoriów PCSS, w tym floty bezzałogowych statków powietrznych, które są podstawą innowacyjnych zastosowań m.in. w rolnictwie, logistyce i edukacji. Wspólnie z PAŻP podejmujemy ogromne wyzwanie współtworzenia innowacyjnych cyfrowych usług i rozwiązań dla lotnictwa nowej generacji w ramach inicjatywy NAVIHUB. Chcemy wykorzystać ogromne możliwości nowej przestrzeni eksperymentalnej na lotnisku w Kąkolewie, która jest już podłączona do światłowodowej sieci naukowej PIONIER. Dzięki temu otwierają się kolejne obszary zastosowań nowoczesnej infrastruktury obliczeniowej oraz wizualizacyjnej PCSS. Efektem bliskiej współpracy ekspertów z zakresu lotnictwa i zaawansowanych technologii będą nowe, bezpieczne i wydajne rozwiązania również dla kontroli ruchu lotniczego z uwzględnieniem wielu wyzwań związanych z zastosowaniami dronów w najbliższej przyszłości”.
dr hab. inż Krzysztof Kurowski
Zastępca Pełnomocnika Dyrektora IChB PAN ds. PCSS

 

STUDIA DUALNE – RUCH LOTNICZY

W ramach edukacyjnego obszaru NAVIHUB od roku akademickiego 2020/2021 Politechnika Poznańska we współpracy z PAŻP prowadzi studia praktyczne w specjalności Ruch Lotniczy na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu, Kierunek – Lotnictwo i Kosmonautyka. Nowy kierunek pozwoli na kształcenie specjalistów przygotowanych do pracy w branży lotniczej. W trakcie studiów studenci otrzymają ekspercką wiedzę m.in. z takich przedmiotów jak organizacja przestrzeni powietrznej i ruchu lotniczego, infrastruktura portów lotniczych, zarządzanie ruchem lotniczym, zarządzanie bezpieczeństwem w ruchu lotniczym. Na lotnisku w Kąkolewie po zapewnieniu odpowiedniej infrastruktury lotniskowego (np. w postaci mobilnej wieży kontroli ruchu lotniczego mTWR PAŻP) przewidziane jest prowadzenie praktycznych szkoleń w ww. przedmiotach nauczania.

 

Źródło:
Politechnika Poznańska: www.put.poznan.pl
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej: www.pansa.pl
Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe: www.aerospacelab.psnc.pl