Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Aerosfera 2.0

Opracowanie i wdrożenie realizacji projektu AeroSfera 2.0 było następstwem powodzenia projektu AeroSfera 1.0. Projekt Aerosfera 2.0 objął następujące komponenty ośrodka badań lotniczych i kosmicznych:

 • SONSOS – Stanowisko obserwacji, nadzoru i śledzenia obiektów satelitarnych
 • OTRK – Ośrodek testowania robotów kosmicznych,
 • POLYITAN – Aerokosmiczna transmisja danych.

SONSOS – Stanowisko obserwacji, nadzoru i śledzenia obiektów satelitarnych

Przedmiotem projektu jest budowa i zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w celu zwiększenia potencjału badawczego Politechniki Poznańskiej w innowacyjnych obszarach badawczych tj.:

 • konstrukcji dla ultra precyzyjnego, dynamicznego sterowania i ich zastosowania,
 • algorytmów precyzyjnego sterowania z dużą precyzją i dynamiką ruchu,
 • zarządzania aparaturą obserwacyjną (prowadzenie obserwacji obiektów przemieszczających się po orbitach wokół Ziemi z dużą prędkością kątową) dla obserwacji pojedynczych obiektów i ich grup (identyfikacja, śledzenie trajektorii)

W ramach Projektu SONSOS planuje się:

 • budowę stacjonarnego polowego stanowiska obserwacji obiektów satelitarnych na wydzielonej powierzchni o wymiarach 10 x 20m terenu, składającego się z dwóch identycznych kopuł astronomicznych dla prowadzenia działalności B+R w zakresie opracowania, wykonania, testowania i walidacji robotów pozycjonujących do zastosowań w konstrukcjach astronomicznych (montaże teleskopów);
 • eksploatację infrastruktury B+R Kampusu.

OTRK – Ośrodek Testowania Robotów Kosmicznych

Przedmiotem projektu jest budowa i zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w celu zwiększenia potencjału badawczego Politechniki Poznańskiej w innowacyjnych obszarach badawczych tj.:

 • konstrukcje planetarnych pojazdów eksploracyjnych,
 • algorytmy precyzyjnego sterowania z dużą precyzją i autonomię,
 • algorytmy sterowania pokładową aparaturą obserwacyjną (realizacja programów eksploracyjnych) i zarządzania(w tym bezpieczeństwo) konfiguracją robotów mobilnych (zastosowania jako planetarne pojazdy eksploracyjne)

W ramach Projektu OTRK planuje się budowę infrastruktury B+R w postaci poligonu doświadczalnego testowania robotów mobilnych (ang. Rover’s Yard) i jego eksploatację na terenie lotniska w Kąkolewie, w konfiguracji:

 • powierzchni doświadczalnej przykrytej kopułą o średnicy ~30m i wysokości 15m zapewniającą powierzchnię użytkową ok. 700m2 z powierzchniową warstwą symulacyjną zbudowaną z próbek gruntu o różnych własnościach (m.in. spoistość, granulacja ziaren, lepkość, itp.) i materiału skalnego (żwir, zlepieńce, odłamki skalne, małe gazy) składającego się z różnych skał i minerałów umożliwiającego przestrzenne modelowanie testowych powierzchni gruntu o strukturze odwzorowującej warunki powierzchni Księżyca i Marsa dla testowania pojazdów eksploracyjnych w przewidywanym obszarze ich eksploatacji.

POLYITAN – Aerokosmiczna Transmisja Danych

Przedmiotem projektu jest budowa i zakup infrastruktury badawczo-rozwojowej w celu zwiększenia potencjału badawczego Politechniki Poznańskiej w innowacyjnych obszarach badawczych tj.:

 • konstrukcji toru nadawczo-odbiorczego dla kanałów radiowej komunikacji satelitarnej w pasmach radiowych powyżej 5GHz,
 • algorytmów sterowania dla wysokowydajnych kanałów radiowej komunikacji satelitarnej w pasmach powyżej 5GHz.
 • gromadzenia i udostępniania (w tym archiwizacji) dużych wolumenów danych obrazowania powierzchni Ziemi pozyskiwanych w komunikacji bezpośredniej ze sztucznymi satelitami Ziemi oraz przetwarzanie brzegowe tych danych

W ramach Projektu POLYITAN planuje się:

 • budowę infrastruktury B+R w postaci stacji łączności satelitarnej na 2 wydzielonych powierzchniach o wymiarach 10 x 10m terenu, składającej się z ogółem 4 anten nadawczo-odbiorczych osadzonych na wieżach o wysokości zapewniającej widoczność całego nieboskłonu powyżej 10° nad widnokręgiem (każda z wież na wydzielonej powierzchni 10 x 10m2) dla prowadzenia działalności B+R w zakresie opracowania i wykonania układów systemu komunikacji o dużej przepustowości w paśmie powyżej 5 GHz ze sztucznymi nano- i mikro-satelitami Ziemi (1 kratowa paraboliczna antena prac B+R i 2 anteny Yagi) oraz testowania i walidacji prototypu systemu komunikacji o dużej przepustowości w paśmie powyżej 5GHz (pełna antena paraboliczna testowania i walidacji prac B+R) ze sztucznymi satelitami Ziemi (satelitarne obrazowanie powierzchni Ziemi);
 • eksploatację infrastruktury B+R na terenie Kampusu w Kąkolewie.