Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Aerosfera 1.0

Projekt AEROSFERA. Lotnisko Rzeczy

Projekt „AEROSFERA. Lotnisko rzeczy” realizowany jest na terenie lotniska w Kąkolewie. Celem projektu jest przede wszystkim wyposażenie lotniska w Kąkolewie w infrastrukturę naukowo-badawczą do realizacji prac w obszarze B+R w celu zwiększenia potencjału badawczego Politechniki Poznańskiej i Poznańskiego Centrum Superkomputerowo – Sieciowego w zakresie 12 obszarów i 23 zadań badawczych skumulowanych w trzech głównych innowacyjnych obszarach badawczych:

  • eksploatacja Bezzałogowych/Załogowych Statków Powietrznych oraz przestrzeni laboratorium B+R,
  • nowe zastosowania Bezzałogowych/Załogowych Statków Powietrznych,
  • bezpieczeństwo i ochrona eksploatacji lotniska.

Zakres przedmiotowy projektu obejmuje:

  • prace budowlane polegające na budowie dwóch hangarów z zapleczami naukowo-badawczym,
  • zakup i montaż infrastruktury inteligentnego monitorowania i zarządzania przestrzenią badawczą oraz zapleczem technicznym lotniska, w tym wykonanie oświetlenia nawigacyjnego głównej drogi startowej,
  • zakup robotów, pojazdów latających, platform mobilnych, które zostaną wyposażone w aparaturę badawczo – rozwojową.

Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia potencjału Politechniki Poznańskiej i PCSS w zakresie dostarczania innowacyjnych rozwiązań, produktów, usług i procesów dla przedsiębiorstw działających w ramach inteligentnych specjalizacji Wielkopolski. Powstała w wyniku realizacji projektu infrastruktura będzie dostępna na ogólnych zasadach dla wszystkich podmiotów wyrażających chęć współpracy w obszarach, do których AEROSFERA została powołana.

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 i wpisuje się w ramy Działania 1.1. „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”.

Partnerem projektu jest Aeroklub Poznański angażujący swoje własne środki finansowe w budowę infrastruktury.