Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

CKL

Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej – certyfikowana organizacja szkolenia lotniczego, ogólnouczelniana jednostka organizacyjna powołana zarządzeniem Rektora Politechniki 31 stycznia 2014 r. Siedziba CKL-u znajduje się na terenie Centrum Wykładowego PP przy ulicy Piotrowo 2 i zajmuje powierzchnię ok. 120 m². Celem CKL PP jest zapewnienie studentom Politechniki warunków formalnych do odbywania szkoleń lotniczych, organizowanie szkoleń lotniczych oraz realizacja projektów badawczych związanych z rozwojem specjalności lotniczych.

Kształcenie studentów na specjalności Pilotaż Statków Powietrznych odbywa się w ramach kierunku Inżynieria Lotnicza, na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Poznańskiej oraz na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka na Wydziale Inżynierii Lądowej i Transportu Politechniki Poznańskiej i jest przeprowadzane w trybie zintegrowanym. Szkolenie trwa 3,5 roku, składa się z 750 godz. szkolenia teoretycznego oraz ponad 200 godz. szkolenia na samolotach i urządzeniu treningowym FNPT II MCC. Absolwenci otrzymują tytuł inżyniera specjalności Pilotaż Statków Powietrznych oraz licencję pilota samolotowego zawodowego CPL(A) wraz z uprawnieniami do lotów według wskazań przyrządów IR(A), do lotów na samolocie wielosilnikowym ME, szkoleniem w zakresie zapobiegania i wyprowadzania z sytuacji kryzysowych UPRT, a także kursem współpracy w załodze wieloosobowej MCC, dzięki czemu znajdują zatrudnienie, m. in. jako piloci w lotnictwie cywilnym.

Partnerem w realizacji szkolenia jest Aeroklub Poznański, a za organizację szkolenia odpowiada CKL PP posiadające certyfikat Organizacji Szkolenia Lotniczego ATO wydany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Od roku 2020 szkolenie praktyczne w ośrodku CKL Politechniki Poznańskiej prowadzone jest na lotnisku w Kąkolewie. Położone w oddaleniu od większych ośrodków miejskich, jednak w optymalnej odległości od dwóch lotnisk kontrolowanych (Poznań – Ławica, Zielona Góra – Babimost) co daje możliwość swobodnego wykonywania lotów w rejonie lotniska, a zarazem po krótkim dolocie możliwość treningu w realnych warunkach komunikacyjnych na oprzyrządowanym lotnisku komunikacyjnym.

W swojej flocie CKL PP posiada:

 • szybowiec MDM-1 Fox
 • szybowiec PW-5
 • szybowiec PW-6U
 • 2 samoloty Cessna 172S
 • samolot Cessna 182T
 • samolot Zlin 242L
 • samolot Extra 330LX
 • samolot Piper Seminole

W niedalekiej przyszłości planowany jest zakup kolejnych samolotów. W roku 2019 Politechnika Poznańska zakupiła symulator lotu ALSIM – klasy FNPT II/MCC. Urządzenie jest wykorzystywane w całym procesie szkolenia studentów do licencji pilota liniowego (wykorzystanie na wszystkich etapach: PPL, CPL, IFR, MCC, JOC). Dzięki zakupowi tak zaawansowanego urządzenia treningowego możliwe jest symulowanie lotów na samolotach jedno i wielosilnikowych tłokowych lądowych oraz samolocie klasy średniego odrzutowca pasażerskiego (model zbudowany na podstawie Boeing 737 i Airbus 320). Dodatkowo studenci mogą trenować najnowsze typy podejść wg GPS.

Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej na podstawie certyfikatu PL/ATO-46, posiada uprawnienia do szkolenia lotniczego:

W zakresie licencji samolotowych:

 • pilota samolotowego rekreacyjnego – LAPL(A)
 • pilota samolotowego turystycznego – PPL(A)
 • pilota samolotowego zawodowego – CPL(A)
 • pilota samolotowego liniowego – ATPL(A)

Z uprawnieniami:

 • do wykonywania akrobacji na samolotach

W zakresie licencji szybowcowych:

 • pilota szybowcowego rekreacyjnego – LAPL(S)
 • pilota szybowcowego – SPL

a także do prowadzenia szkoleń:

 • do uzyskania uprawnienia instruktora – FI(A)
 • do uzyskania uprawnienia instruktora szkolenia w lotach wg przyrządów – IRI(A)
 • do uzyskania uprawnienia instruktora szkolenia na klasę samolotów jednosilnikowych – CRI/SE
 • do uzyskania uprawnienia instruktora szkolenia na klasę samolotów wielosilnikowych – CRI/ME
 • do uzyskania uprawnienia instruktora szkolenia w zakresie współpracy w załodze wieloosobowej – MCCI(A)
 • w zakresie UPRT – samoloty zgodnie z FCL.745.A
 • do uzyskania uprawnienia do lotów wg wskazań przyrządów (samoloty jednosilnikowe) – IR/SE.

Uwzględniając potencjał naukowy Politechniki Poznańskiej, Centrum Kształcenia Lotniczego może stać się w przyszłości wyspecjalizowaną jednostką rozwoju nowych technologii w obszarze transportu lotniczego.