Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Aeroklub

Jedną z podstawowych ról jaką pełni Aeroklub Poznański jest organizacja szkoleń lotniczych. W swojej strukturze Aeroklub posiada kilka głównych sekcji specjalnościowych, a wraz z nimi sprzęt, zaplecze, a także wykwalifikowaną kadrę, dzięki której możliwym jest oferowanie szerokiego spektrum szkoleń z różnych gałęzi lotnictwa.
Główne sekcje szkoleniowe stanowią:

  • sekcja akrobacji lotniczej / MOSAL (Młodzieżowy Ośrodek Szkolenia Akrobacji Lotniczej);
  • sekcja balonowa;
  • sekcja modelarska;
  • sekcja mikrolotowa;
  • sekcja samolotowa;
  • sekcja spadochronowa;
  • sekcja szybowcowa.

Aeroklub realizuje idee szkolenia od podstaw młodzieży opierając się na tzw. „piramidzie” szkolenia, otwiera i nadaje nowe ścieżki dla rozwoju dalszej kariery lotniczej tym, którzy w lotnictwie chcą zostać na dłużej. Najważniejszym elementem spełnienia takiej idei jest nieustannie napływająca do Aeroklubu młodzież w wieku szkolnym. Właśnie w tym okresie natrafiamy na najlepszy potencjał dla szkolenia lotniczego związany z młodym wiekiem, dobrą kondycją, właściwą percepcją, a także relatywnie dużą ilością wolnego czasu, która jest niezbędna, aby we właściwym tempie i okresie zaliczać poszczególne etapy kursu.

Szkoleni piloci prócz opanowania poziomu wiedzy niezbędnego do uzyskania świadectwa kwalifikacji lub licencji, zdobywają także szereg umiejętności i uprawnień związanych z wykonywaniem danej dziedziny lotniczej, umiejętność pracy w zespole, nabierają takich cech charakteru jak samodzielność, odpowiedzialność, koleżeńskość, istotnych nie tylko z punktu widzenia lotnictwa, ale także społecznej dojrzałości. Wiodącym szkoleniem, do którego stowarzyszenie zaprasza młodych ludzi jest szkolenie szybowcowe.

Aeroklub Poznański im. Wandy Modlibowskiej od wielu lat jako jedyny w Polsce realizuje takie szkolenia na taką skalę całkowicie za darmo. Rozpoczęcie kariery lotniczej od szybownictwa lub jeszcze wcześniej od modelarstwa, uznawany jest za najlepszy start w zawodowej oraz sportowej ścieżce lotniczej. Na wiosnę każdego roku organizowany jest nabór kandydatów do szkolenia szybowcowego, a już na początku wakacji realizowane są zajęcia teoretyczne oraz kurs praktyczny. Aby dowiedzieć się więcej na temat tego oraz pozostałych szkoleń należy odwiedzić bezpośrednio: www.aeroklub.poznan.pl, a także śledzić najnowsze aktualności na naszej stronie.