Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Lotnisko Kąkolewo

A mile of highway will take you just one mile…
But a mile of runway will take you anywhere.

Powstałe 50 lat temu lotnisko w Kąkolewie odzyskuje blask. Dawna baza wojskowa okresu „zimnej wojny” na naszych oczach przeobraża się w nowoczesny specjalistyczny ośrodek szkolenia lotniczego pilotów, mechaników lotniczych i kontrolerów ruchu lotniczego. Trwają intensywne prace przy budowie nowoczesnej infrastruktury związanej z lokalizacją w Kąkolewie centrum nowoczesnych technologii w lotnictwie oraz ośrodka badań lotniczych i kosmicznych.

 

NAUKA – LOTNICTWO – ENERGIA

Inicjatywa przeniesienia działalności Aeroklubu Poznańskiego z Kobylnicy pod Poznaniem na lotnisko w Kąkolewie zrodziła się już w roku 2015. Dwa lata później pomysł stał się rzeczywistością i Aeroklub zapoczątkował proces przywracania pierwotnej funkcji tego terenu zakładając najpierw lądowisko, a następnie lotnisko publiczne KĄKOLEWO (o kodzie ICAO: EPPG). Zmiana była ogromna. Kąkolewo zaoferowało pilotom asfaltowy pas startowy o ponad 2- kilometrowej długości, równoległy pas trawiasty przeznaczony do szkolenia szybowcowego, drogi kołowania, płyty postojowe, a przede wszystkim bezpieczną przestrzeń wokół lotniska. Jednak potencjał lotniska znacznie wykraczał poza ramy działalności szkoleniowej i sportowej.

Ostatnie lata niezwykle dynamicznego rozwoju lotnictwa cywilnego niosą ze sobą szereg zmian natury technologicznej. Lotnictwo, z jednej strony konserwatywne i przyzwyczajone do bezpiecznych i pewnych rozwiązań, z drugiej stanowiące idealny obszar do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych, elektronicznych i  radiokomunikacyjnych, staje przed wielkim wyzwaniem dalszego rozwoju. Jako gałąź gospodarki wymagająca perfekcyjnych i przemyślanych rozwiązań, jest motorem i katalizatorem rozwoju szeregu dziedzin przemysłu i technologii.

W oczekiwania te wpisuje się wspólna inicjatywa Politechniki Poznańskiej, Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego oraz Aeroklubu Poznańskiego realizowana przy współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej – budowa w oparciu o lotnisko w Kąkolewie ośrodka nowoczesnych technologii w lotnictwie.

LOTNISKO

Lotnisko w Kąkolewie łączy w sobie kilka funkcji. Jako lotnisko publiczne, zarządzane przez spółkę Aeroport Sp. z o.o., Kąkolewo jest dostępne dla statków powietrznych General Aviation. Prowadzona jest tu działalność komercyjna związana z ich obsługą – lotnisko zostało wyposażone w stację paliw lotniczych. Dzięki dobrej komunikacji z Poznaniem, drogami szybkiego ruchu A2 i S5, Kąkolewo jest alternatywnym lotniskiem dla małego ruchu lotniczego.

Z kolei realizowana przez Aeroklub Poznański i Centrum Kształcenia Lotniczego Politechniki Poznańskiej funkcja szkoleniowa i dydaktyczna, powiązana z prowadzeniem działalności sportowej, nakierowana jest na działalność szkoleniową młodzieży szkół średnich oraz studentów Politechniki w ramach posiadanych przez oba podmioty certyfikatów organizacji szkolących do licencji pilota samolotowego (w tym do licencji pilota liniowego ATPL), szybowcowego i balonowego.

Lotnisko to także baza szkoleniowa i treningowa chociażby dla znanej w Polsce Grupy Akrobacyjnej Żelazny dysponującej na lotnisku własnym hangarem. Sukcesywna rozbudowa infrastruktury pozwoli na lokowanie w Kąkolewie kolejnych ośrodków szkoleniowych np. w zakresie szkolenia śmigłowcowego.

Wypełniając zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego lotnisko w Kąkolewie stanowi wsparcie dla statków powietrznych wykonujących loty w celu ratowania zdrowia lub życia ludzi, prowadzenia akcji poszukiwawczych lub ratowniczych oraz zapobiegania skutkom klęsk żywiołowych.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO-ROZWOJOWA

Realizowane w oparciu o lotnisko Kąkolewo Projekty AEROSFERA 1.0 , AEROSFERA 2.0, czy NAVIHUB wpisują się w plan rozwoju lotniska. Dla lotniska w Kąkolewie to szansa stworzenia unikatowej infrastruktury badawczej. Przykładem może być planowana budowa profesjonalnego oświetlenia pasa startowego, które z jednej strony służyć będzie do testów i prac poligonowych, z drugiej zaś strony będzie miało zastosowanie praktyczne i użytkowe. Pozwoli to na prowadzenie szerszej działalności lotniska w zakresie szkoleń lotniczych, obsługi ruchu lotniczego poprawiając tym samym bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych.

W obszarze zainteresowań obu Projektów znajduje się szereg tematów, które równocześnie wpisują się w szeroko rozumianą obsługę ruchu lotniczego. Tu za przykład mogą posłużyć: organizacja, funkcjonowanie i eksploatacja infrastruktury lotniskowej, nadzór i kontrola lotów, czy też bezpieczeństwo infrastruktury lotniskowej i stref ruchu lotniczego. Infrastruktura jaka powstaje w ramach projektów badawczych służyć będzie także operatorowi lotniska w codziennej pracy.

BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE

W ramach nowo budowanych laboratoriów Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe planuje prowadzenie prac B+R w zakresie nowych obszary zastosowań bezzałogowych statków powietrznych zarówno w lotnictwie jaki i w życiu codziennym. Testowane będą nowe aplikacje i systemy teleinformatyczne do monitorowania i kontroli lotów dronów. W celu realizacji prac badawczych w warunkach poligonowych na lotnisku zostaną wyznaczone strefy przeznaczone dla wykonywaniu operacji przez bezzałogowe statki powietrzne.

LABORATORIA ENERGII

W tym zakresie głównym celem projektu jest budowa infrastruktury badawczo-rozwojowej oraz dedykowanych i eksperymentalnych laboratoriów technologicznych dużej skali w celu wsparcia rozwoju oraz pilotażowych wdrożeń nowych technologii, usług, czy produktów dla „zielonej” gospodarki.
W szczególności wypracowane rozwiązania znajdą zastosowanie w sektorze energetycznym, ochronie środowiska, rolnictwie oraz transporcie lotniczym i naziemnym. Inteligentne sieci teleenergetyczne umożliwią dwukierunkowy przepływ energii i komunikację pomiędzy źródłami energii (tradycyjnymi, rozproszonymi i odnawialnymi) oraz inteligentnymi urządzeniami (obciążenia, magazynowanie, inteligentne urządzenia monitorowania i sterowania).