Dodaj Lotnisko na pulpit
Dodaj

Aeroport

AEROPORT SP. Z O.O.

Aeroport to certyfikowany podmiot uprawniony do zarządzania lotniskiem publicznym o ograniczonej certyfikacji.

Nasza firma została założona w 2015 roku, a jej głównymi udziałowcami są Aeroklub Poznański i Politechnika Poznańska. W roku 2019 Aeroport przeprowadził proces certyfikacji lotniska w Kąkolewie . Lotnisko o kodzie ICAO: EPPG decyzją Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego zostało wpisane w rejestr lotnisk publicznych.
W ubiegłym roku w wyniku procesu certyfikacyjnego Aeroport został zarządzającym drugiego podpoznańskiego lotniska – Poznań-Bednary EPPB. Tu w ramach zarządzania lotniskiem współpracujemy z jego głównym użytkownikiem Stowarzyszeniem Spadochronowym Sky Camp.

Aktualnie w ramach 5-osobowego zespołu odpowiadamy za zarządzanie lotniskiem w Kąkolewie.

Do naszych obowiązków jako zarządzającego lotniskiem publicznym należy:

 • prowadzenie eksploatacji lotniska w sposób zapewniający bezpieczeństwo lotów oraz sprawność obsługi użytkowników lotniska,
 • utrzymywanie lotniska i jego elementów w stanie odpowiadającym warunkom technicznym określonym przez właściwy organ oraz zgodnie z danymi wpisanymi do rejestru lotnisk,
 • obsługa lotniska przez dyżurnego operacyjnego lotniska, koordynatora ruchu naziemnego oraz służbę utrzymania lotniska, inspekcje PRN (pola ruchu naziemnego),
 • opracowanie i stała aktualizacja instrukcji operacyjnej lotniska,
 • udostępnianie użytkownikom lotniska informacji zawartych w instrukcji operacyjnej lotniska,
 • zorganizowanie systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska,
 • koordynowanie prac zespołu ochrony lotniska,
 • opracowanie systemu zarządzania lotniskiem,
 • określenie granicy części lotniczej lotniska i sprawowanie nadzoru nad dostępem do tej części,
 • organizowanie systemu ochrony lotniska przed aktami bezprawnej ingerencji,
 • monitorowanie przeszkód lotniczych i podejmowanie działań w celu ich usunięcia.

Ponadto w ramach współpracy z głównymi użytkownikami lotniska w Kąkolewie jakimi są Politechnika Poznańska, Aeroklub Poznański i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe prowadzimy działania i przedsięwzięcia w szerszym zakresie dotyczącym:

 • modernizacji i rozwoju infrastruktury lotniskowej,
 • realizacji prac budowlanych na lotnisku poprawiających bezpieczeństwo wykonywania operacji lotniczych oraz jego dostępność,
 • współpracy z organami samorządowymi (m.in. Urząd Miasta w Grodzisku Wlkp., Starostwo Grodziskie) – podejmowanie inicjatyw w zakresie realizacji inwestycji wokół lotniska (inwestycje drogowe, sieci przesyłowe itp.),
 • współpracy ze służbami ratowniczymi w ramach systemu ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej lotniska (m.in. Komenda Powiatowa Policji Grodzisk Wielkopolski, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej).

W Kąkolewie świadczymy usługi lotniskowe w zakresie hangarowania statków powietrznych oraz udostępniania / wynajmu płyty lotniska na potrzeby prowadzenia prac badawczych (poligon badawczy), organizacji pikników i eventów.
Na stałe współpracujemy z lokalnymi placówkami oświatowymi – organizujemy oprowadzanie po obiektach lotniska, prezentację sprzętu lotniczego, a także prowadzimy wykłady i pogadanki, których celem jest poszerzenie wiedzy na temat lotnictwa, techniki lotniczej i możliwości rozwoju zawodowego.
Aktualnie na zlecenie Politechniki Poznańskiej realizujemy cykl zajęć dla uczniów wielkopolskich szkół średnich o profilu technicznym – projekt „Czas Zawodowców”.

Posiadane certyfikaty:
Certyfikat ADRC zarządzającego lotniskiem Kąkolewo EPPG (2019)
Certyfikat ADRC zarządzającego lotniskiem Poznań-Bednary EPPB (2022)